Our Squad

Season 2018/19

39 Forward Lys Mousset

To Playerpage
Tim Oermann

14 Defender Tim Oermann

To Playerpage

30 Defender Dominique Heintz

To Playerpage
Mohammed Tolba

25 Defender Mohammed Tolba

To Playerpage

38 Defender Jannes Horn

To Playerpage

To Kader Overview